Khoa học, công nghệ

Trong môi trường quốc tế cạnh tranh ngày càng gay gắt, hiện nay, khoa học công nghệ được xem là công cụ chiến lược để phát triển kinh tế - xã hội một cách nhanh chóng và bền vững. Thực tế này đang đặt ra cho chúng ta  những yêu cầu bức thiết về đổi mới công nghệ.

Thấy được tầm quan trọng của việc ứng dụng các công nghệ mới vào trong mọi lĩnh vực, những năm gần đây, AIC đẩy mạnh các hoạt động nghiên cứu, hợp tác chuyển giao và triển khai ứng dụng công nghệ tiên tiến vào trong nước với mục đích đi tắt đón đầu góp phần rút ngắn khoảng cách giữa Việt Nam và các nước phát triển trên thế giới

Các lĩnh vực chính của chúng tôi bao gồm

  • Chuyển giao công nghệ cao từ các nước tiên tiến sang Việt Nam về mặt sinh học và nông nghiệp và nhiều lĩnh vực khác trong nền kinh tế;
  • Cung cấp thiết bị đồng bộ cho lĩnh vực khoa học và công nghệ ở Việt Nam như phòng thí nghiệm, thiết bị kiểm tra và kiểm soát và đo lường chất lượng;
  • Tổ chức các chương trình hợp tác quốc tế liên quan đến khoa học và công nghệ

SẢN PHẨM VÀ GIẢI PHÁP CHO LĨNH VỰC KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

  • Trung tâm điều hành sở KHCN 
  • Công nghệ Vũ trụ & vệ tinh 
  • Các phòng thí nghiệm cho các lĩnh vực 
  • Các chương trình đảo tạo chuyển giao công nghệ

© 2018 AICGROUP. All rights reserved