Giao thông thông minh

Trong những năm gần đây, tình hình trật tự an toàn giao thông ở nước ta có nhiều diễn biến phức tạp, đặc biệt là trên lĩnh vực giao thông đường bộ. Trong đó môi trường giao thông không an toàn, cơ sở hạ tầng giao thông nghèo nàn, hệ thống quản lý điều hành thô sơ… là một trong nhưng nguyên nhân chính. Để góp phần khắc phục tình trạng này AIC đã và đang tham gia cung cấp hệ thống các thiết bị an toàn giao thông; các giải pháp quản lý giao thông thông minh sử dụng công nghệ hiện đại nhất của thế giới.

Chúng tôi đã phối hợp với các chính phủ và tổ chức trên toàn cầu trong việc nghiên cứu đưa ra các giải pháp quản lý giao thông, chiếu sáng, quản lý tàu thuyền một cách toàn diện và tích hợp.

SẢN PHẨM VÀ GIẢI PHÁP CHO GIAO THÔNG THÔNG MINH

  • Trung tâm điều hành sở giao thông vận tải
  • Hệ thống quản lý giao thông thông minh đường bộ 
  • Hệ thống chiếu sáng thông minh 
  • Hệ thống thiết bị an toàn giao thông

© 2018 AICGROUP. All rights reserved