PCCC - Cứu hộ cứu nạn

Phòng cháy chữa cháy & cứu hộ cứu nạn là trách nhiệm của mọi tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp để bảo vệ tính mạng, sức khỏe con người, bảo vệ tài sản của, bảo vệ môi trường, bảo đảm an ninh và trật tự an toàn xã hội. Chung tay thực hiện trách nhiệm này, AIC  đã hợp tác với các đối tác, chuyên gia có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực PCCC & CNCH trên thế giới từ các nước Đức, Nhật Bản, Áo... đã và đang trở thành nhà cung cấp các giải pháp tổng thể nâng cao năng lực phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

HOẠT ĐỘNG CỦA AIC:

          Các hạng mục AIC có thể hỗ trợ cho Khách hàng để nâng cao công tác PCCC và CNCH.

I. Khảo sát và đánh giá thực trạng

II. Lập quy hoạch phát triển

III. Cung cấp giải pháp và sản phẩm đi kèm quy hoạch phát triển:

 • Hệ thống cơ sở hạ tầng
 • Hệ thống trang thiết bị
 • Hệ thống các chương trình quản lý
 • Hệ thống các chương trình đào tạo
 • Hệ thống các quy định, quy chế
 • Hệ thống kết nối
  • Kết nối nội bộ
  • Kết nối vùng
  • Kết nối quốc gia
 • Hệ thống giao lưu và kết nối với quốc tế

SẢN PHẨM, DỊCH VỤ CỦA AIC

 • Cung cấp giải pháp Trung tâm chỉ huy PCCC&CNCH thông minh.
 • Cung cấp phương tiện và trang thiết bị chữa cháy và CNCH.
 • Cung cấp các mô hình, các khóa đào tạo PCCC&CNCH

CÁC ƯU ĐIỂM GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ CỦA AIC

 • Giải pháp công nghệ thông minh, mới nhất, đáp ứng các tiêu chuẩn Quốc tế và trong nước.
 • Trung tâm chỉ huy PCCC&CNCH áp dụng các thành tựu công nghệ thông tin mới, tăng cường khả năng liên kết, chia sẻ dữ liệu, công bố thông tin. Có thể kết nối nội bộ ngay cả khi xảy ra sự cố, trong điều kiện khó khăn nhất với các cơ quan trọng yếu có liên quan như Y tế, Công an,...Tăng cường kết nối nội bộ, kết nối vùng và quốc gia
 • Thời gian triển khai dự án nhanh.
 • Thân thiện, ổn định, tuổi thọ sản phẩm cao
 • Chi phí vận hành thấp.

© 2018 AICGROUP. All rights reserved