Quốc gia thông minh

Trong những năm gần đây, sự bùng nổ mạnh mẽ của các giải pháp Công nghệ thông tin – truyền thông (ICT) và cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đã thúc đẩy sự chuyển đổi số trên phạm vi toàn thế giới. Trong xu hướng đó thì mô hình Quốc gia thông minh với hệ thống các Đô thị Thông minh đang là mục tiêu hướng đến của hầu hết các quốc gia tiên tiến và quyết đoán trên Thế giới với nền tảng là các giải pháp quản lý, vận hành, các dịch vụ và tương tác thông minh trong mọi lĩnh vực của cuộc sống, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của mọi đối tượng trong xã hội

Việt Nam, với vị trí chiến lược ở khu vực Đông Nam Á, sự ổn định về chính trị, độ mở của một nền kinh tế đang ngày một hội nhập mạnh mẽ hơn và nguồn nhân lực dồi dào, đang trở thành một điểm đến đầy hấp dẫn của các nhà đầu tư toàn cầu. Tuy nhiên, việc phải đối mặt với các vấn đề về đô thị hoá gia tăng, biến đổi khí hậu, trật tự trị an, phúc lợi xã hội … đòi hỏi Chính phủ Việt Nam phải có giải pháp đột phá về quản trị, quản lý, cung cấp các dịch vụ công, dịch vụ tiện ích cho các đối tượng trong xã hội.

Trong bối cảnh đó, các cấp lãnh đạo Việt Nam đã và đang có những tầm nhìn và hành động chiến lược, đó là xây dựng một chính phủ kiến tạo với hệ thống chính quyền điện tử và các đô thị thông minh với mục tiêu cuối cùng là xây dựng một Quốc gia thông minh - một môi trường phát triển toàn diện cho người dân cũng như nâng cao tính kết nối Quốc tế của Việt Nam trong thời đại số. Quyết tâm này của Chính phủ Việt Nam có thể thấy qua quyết định thành lập Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử do chính Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc làm chủ tịch hay hàng loạt các chuyến thăm quan, nghiên cứu mô hình quốc gia thông minh, đô thị thông minh tại nhiều nước tiên tiến trên thế giới của các lãnh đạo Việt Nam. Cùng với đó, đến nay, Việt Nam đã có trên 10 tỉnh và thành phố chính thức ký kết các hợp tác về việc xây dựng mô hình Thành phố thông minh và hơn 20 thành phố khác đang dự kiến triển khai, tất cả đều nằm trong kế hoạch xây dựng Quốc gia thông minh của Chính phủ Việt Nam.

Hệ thống quốc gia thông minh chính là bộ não số của các cấp quản lý, phù hợp với bộ máy tổ chức của Việt Nam. 
Tất cả các hoạt động quản lý nhà nước đều được số hóa thông qua việc xây dựng các trung tâm điều hành cho tất cả các cơ quan quản lý từ cấp Trung Ương, xuống tới các cơ quan quản lý cấp Bộ và địa phương … 

CÁC GIẢI PHÁP CHO QUỐC GIA THÔNG MINH CỦA AIC

  • Trung tâm điều hành chính phủ
  • Trung tâm điều hành cho các bộ ngành
  • Trung tâm điều hành các địa phương 
  • Trung tâm điều hành các doanh nghiệp 
  • Trung tâm điều hành các cơ sở sản xuất

© 2018 AICGROUP. All rights reserved