Lịch sử phát triển

Năm 1999:

Trung tâm XKLĐ Tralacen trực thuộc Bộ GTVT được thành lập và chính thức đi vào hoạt động

Bắt đầu kinh doanh lĩnh vực XKLĐ

 

Năm 2005:

Trung tâm được cổ phần hóa và đổi tên thành Công ty Cổ phần Tiến bộ Quốc tế (AIC)

Bắt đầu kinh doanh lĩnh vực Đầu tư 

 

Năm 2007:

Bắt đầu kinh doanh lĩnh vực Môi trường

 

Năm 2008:

Bắt đầu kinh doanh lĩnh vực Y tế

 

Năm 2011:

Bắt đầu kinh doanh lĩnh vực Giáo dục, Dạy nghề

 

Năm 2012:

Bắt đầu kinh doanh lĩnh vực Đào tạo nhân lực;  Khoa học Công nghệ; PCCC

 

Năm 2018:

Tham gia xây dựng các mô hình thành phố thông minh, quốc gia thông minh

Ngày 01/10/2018: Tổng Giám đốc Công ty nhận các giải thưởng cao quý trong cuộc thi "Quốc gia Thông minh" tại Vương quốc Anh

+ Giải thưởng “Ý TƯỞNG VÀ MÔ HÌNH QUỐC GIA THÔNG MINH XUẤT SẮC NHẤT THẾ GIỚI”;

+ Danh hiệu “ĐẠI SỨ THÀNH PHỐ THÔNG MINH QUỐC TẾ” VÀ “CEO CÓ TẦM NHÌN XUẤT SẮC NHẤT VỀ QUỐC GIA THÔNG MINH”

© 2018 AICGROUP. All rights reserved