Giải thưởng - Danh hiệu

Năm 2003:

Giải thưởng "SAO ĐỎ" 

 

Năm 2004:

Giải thưởng "GƯƠNG MẶT TRẺ VIỆT NAM TIÊU BIỂU"  

 

Năm 2005:

Giải thưởng "SAO VÀNG ĐẤT VIỆT" 

Giải thưởng "BÔNG HỒNG VÀNG" 

 

Năm 2006:

Giải thưởng "DOANH NHÂN VIỆT NAM TIÊU BIỂU" & "DOANH NHÂN VĂN HÓA" 

 

Năm 2009:

Giải thưởng "CÚP VÀNG VÌ SỰ NGHIỆP BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG" 

 

Năm 2010:

Giải thưởng "THƯƠNG HIỆU NỔI TIẾNG QUỐC GIA"  &  "DOANH NHÂN XUẤT SẮC ĐẤT VIỆT"  &   "HUÂN CHƯƠNG LAO ĐỘNG HẠNG BA" 

 

Năm 2015:

Giải thưởng “NGÔI SAO VERNADSKI” & Danh hiệu “VIỆN SĨ CÓ THÀNH TÍCH XUẤT SẮC NHẤT GIAI ĐOẠN 2004-2014”; “DOANH NHÂN NỮ ASEAN TIÊU BIỂU”

 

Năm 2018:

Giải thưởng “Ý TƯỞNG VÀ MÔ HÌNH QUỐC GIA THÔNG MINH XUẤT SẮC NHẤT THẾ GIỚI”;

Danh hiệu “ĐẠI SỨ THÀNH PHỐ THÔNG MINH QUỐC TẾ” VÀ “CEO CÓ TẦM NHÌN XUẤT SẮC NHẤT VỀ QUỐC GIA THÔNG MINH”

 

…. Cùng nhiều bằng khen khác của Thủ tướng Chính phủ, các Bộ, Ban, Ngành địa phương trong cả nước.

 

 

© 2018 AICGROUP. All rights reserved