Hội thảo báo cáo các hợp phần xây dựng Thành phố thông minh Bình Dương

Tham dự có ông  Trần Văn Nam - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; ông Trần Thanh Liêm - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; ông Võ Văn Minh - Chủ tịch HĐND tỉnh; ông Mai Hùng Dũng - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; đại diện các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh.

 

Lãnh đạo Công ty Cổ phần Tiến bộ Quốc tế trình bày mô hình TTĐT TPTM tại hội thảo

Tại hội thảo, đại diện Công ty Cổ phần Tiến bộ Quốc tế (AIC) đã báo cáo triển khai các mô hình Trung tâm Điều hành Đô thị thông minh cấp tỉnh, với các nội dung gồm: Khung kiến trúc chung quốc gia thông minh và TPTM; mô hình trung tâm điều hành (TTĐH); Demo mô hình TTĐH; báo cáo các hợp phần TTĐH. Đồng thời đưa ra các đề xuất hợp phần xây dựng Trung tâm Đô thị thông minh; nhân sự các TTĐH; đầu tư nâng cấp hệ thống hạ tầng công nghệ thông tin cho phù hợp mục tiêu;… Theo phân tích của Công ty AIC, mô hình TTĐH TPTM cho phép thống nhất về mặt thông tin, dữ liệu, đồng thời, các cơ quan có thể dùng chung những thông tin này, qua đó giúp lãnh đạo các cấp nắm bắt mọi luồng dư luận, thông tin để kịp thời đưa ra các giải pháp xử lý phù hợp. Bên cạnh đó, người dân, doanh nghiệp cũng có thể thông qua ứng dụng này phản hồi, đưa ra các kiến nghị tới các ngành chức năng, các cấp chính quyền về những vấn đề cấp thiết cần giải quyết, khắc phục.

 

Ông Mai Hùng Dũng - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh phát biểu tại hội thảo

Qua ý kiến phát biểu của các cơ quan, đơn vị, ông Mai Hùng Dũng - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng Ban Điều hành TPTM Bình Dương cho biết, Đề án TPTM Bình Dương được xây dựng và ban hành đến nay đã được 3 năm, tỉnh đã làm được nhiều việc góp phần thúc đẩy trực tiếp và gián tiếp đến quá trình phát triển kinh tế-xã hội địa phương, nâng cao vai trò chính quyền, thương hiệu Bình Dương trên trường quốc tế. Trung tâm Điều hành TPTM Bình Dương là một trong những dự án được đề xuất triển khai xây dựng trong năm 2019. Đây là mô hình được áp dụng tại các thành phố, đô thị thông minh, nhà quản lý có thể giám sát, quản lý dựa trên công nghệ nền tảng tích hợp thông minh. Mô hình này sẽ đem lại tiện ích cho người dân là tiếp cận chủ động các thông tin của tỉnh và tương tác với chính quyền; các doanh nghiệp dễ dàng tìm kiếm thông tin, cơ hội kinh doanh; đối với chính quyền thì quản lý thông tin chính xác và thông suốt. Với sự quan trọng của dự án, cần sự quyết tâm của cả hệ thống chính trị trong việc triển khai xây dựng thành công TTĐH TPTM.

© 2018 AICGROUP. All rights reserved