Danh hiệu - Giải thưởng

Gương mặt Việt Nam tiêu biểu 2004

Giải thưởng Sao đỏ 2004

Giải thưởng Bông hồng vàng 2006

Doanh nhân Việt Nam tiêu biểu 2006

Giải thưởng IASS 2015

Giải thưởng

CÁC TIN KHÁC

© 2018 AICGROUP. All rights reserved