Hội thảo báo cáo kiến trúc và trình diễn giải pháp xây dựng tỉnh Bình Dương trở thành đô thị thông minh

 

(BDO) Chiều 3-8, UBND tỉnh phối hợp với Công ty cổ phần Tiến bộ Quốc tế AIC tổ chức hội thảo báo cáo kiến trúc và trình diễn giải pháp xây dựng tỉnh Bình Dương trở thành đô thị thông minh.

 

Tham dự hội thảo có ông Trần Văn Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo Đề án Thành phố Thông minh Bình Dương (TPTM BD); ông Trần Thanh Liêm, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng cố vấn Ba nhà Đề án TPTM BD;  ông Mai Hùng Dũng, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng Ban điều hành TPTM BD; ông Nguyễn Văn Hùng, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Tổng Giám đốc Tổng công ty Becamex IDC, thành viên Ban chỉ đạo Đề án TPTM BD, lãnh đạo các sở ban ngành đoàn thể và các địa phương trong tỉnh.

Lãnh đạo tỉnh cùng các đại biểu tham dự hội thảo

Tại hội thảo, các chuyên gia quốc tế và công ty cổ phần Tiến bộ Quốc tế AIC giới thiệu các giải pháp xây dựng đô thị thông minh. Nhiều giải pháp được trình diễn về triển khai khung kiến trúc chung về TPTM, nền tảng công nghệ thông tin, trục tích hợp và trung tâm điều hành của tỉnh BD, trung tâm dự báo kinh tế -xã hội, giao thông thông minh, quản lý đô thị, đèn chiếu đô thị, giáo dục thông minh, y tế thông minh, dạy nghề thông minh, thành phố an toàn, an ninh mạng, trung tâm ứng cứu khẩn cấp EOC trục tích hợp…

 

 Toàn cảnh hội thảo

  Ông Mai Hùng Dũng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh phát biểu khai mạc

  Ông Manuel Fradera Jimenez (Tây Ban Nha) trình bày về Trung tâm điều hành và trục tích hợp TP thông minh

Qua quá trình nghiên cứu và xây dựng, đề án TPTM BD được UBND tỉnh phê duyệt vào tháng 11/2016. Theo Ban điều hành TPTM BD, mặc dù đề án còn rất mới và hoàn toàn chưa có tiền lệ tại Việt Nam, thời gian qua không tránh khỏi những thiếu sót trong vấn đề tổ chức, thực thi các dự án cụ thể, kết nối hợp tác, tuy nhiên với sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Đề án TPTM BD đã cơ bản hoàn thành giai đoạn nền tảng, định hướng chiến lược, thực thi các dự án đột phá để khởi động và bắt đầu bước sang 1 giai đoạn mới là triển khai các dự án cụ thể một cách đồng bộ và toàn diện, với sự tham gia của toàn hệ thống, đóng góp ngày càng mạnh mẽ và thiết thực, tạo tiền đề đột phá phát triển kinh tế -xã hội tỉnh Bình Dương. Để đề án được triển khai sâu rộng và thực sự đi vào thực tiển, trong năm 2018, tỉnh sẽ đẩy mạnh công tác tuyên truyền và triển khai nhanh chóng các chương trình , dự án của các ngành, lĩnh vực, đặc biệt là các chương trình mang tính phục vụ lợi ích của cộng đồng và doanh nghiệp.

XUÂN THI-PHƯƠNG LÊ

Link bài viết: http://baobinhduong.vn/hoi-thao-bao-cao-kien-truc-va-trinh-dien-giai-phap-xay-dung-tinh-binh-duong-tro-thanh-do-thi-thong-minh-a185621.html

© 2018 AICGROUP. All rights reserved