AIC IDOL 2015

There was this success is thanks to the support of the Board of Directors of the Company, Managers of department / committee, especially theenthusiastic participation of all employees in the company.
AIC Group Executive Committee respectfully acknowledge the good feelings and would like to send our most sincere thanks to the Board of Directors of the Company, training staff has enthusiastically supported and participated in the contest AIC IDOL 2015.
We wish the Board of Directors of the Company; all employees in Health - Happiness and continued support to the movement culture, sportsgrowing trade union

Results AIC IDOL 2015

Giải thường

Phòng ban

Cán bộ

Tiết mục

Giải nhất

Ban Giáo dục 1

Trịnh Hà Thu

Mẹ tôi

Giải nhì

Trường Đào tạo Quốc tế

Tạ Hải Anh, Nguyễn Thị Hường

Nắng ấm quê hương

Giải ba 01

Ban Kỹ thuật 9

Đỗ Quốc Toàn

Ba kể con nghe

Giải ba 02

Ban TCKT

Tập Thể

Hồn sen Việt

Giải khán giả bình chọn

Trường Đào tạo Quốc tế

Tập thể Trường ĐTNLQTAIC

Người Việt Nam

Giải Sáng tạo

Trường Đào tạo Quốc tế

Tập thể giáo viên

Thời trang bảo vệ môi trường

Giải Sáng tạo

Ban Dự án 3

Tập Thể

Kịch "Kén rể"

Giải Triển vọng 01

Ban 2

Trần Đức Huy

Tình sắc muôn màu

Giải Triển vọng 02

Ban TMTH

Lê Quang Huy

Nơi ấy bình yên

Giải Phong cách

Ban Quản lý Nhân sự

 

 

 

Some pictures of the contest

© 2018 AICGROUP. All rights reserved