Bắc Ninh vận hành thí điểm Trung tâm điều hành thành phố thông minh

Chiều 26.9, tỉnh Bắc Ninh vận hành thử Trung tâm điều hành thành phố thông minh. Bộ trưởng Bộ Thông tin - Truyền thông và nhiều lãnh đạo các tỉnh đã tới dự và trải nghiệm việc điều hành công việc hoàn toàn trên máy tính.

Tại buổi vận hành thử, Bộ trưởng Bộ Thông tin - Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng đã đề nghị các cán bộ tỉnh Bắc Ninh và đại diện Công ty Cổ phần Tiến bộ Quốc tế AIC (AIC Group) - đơn vị cung cấp phần mềm Trung tâm điều hành thành phố thông minh cho tỉnh Bắc Ninh chạy thử hàng loạt các đề bài mà một nhà quản lý có thể cần biết thông tin bất cứ khi nào.

Bộ trưởng Bộ Thông tin - Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng thử nghiệm điều hành công việc tại Trung tâm điều hành thành phố thông minh tỉnh Bắc Ninh. Ảnh: Đ.T

Bộ trưởng Bộ Thông tin - Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng thử nghiệm điều hành công việc tại Trung tâm điều hành thành phố thông minh tỉnh Bắc Ninh

Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng đánh giá cần phải tích hợp đầy đủ số liệu trong cả quá trình trước để có thể thiết lập được các biểu đồ thể hiện nhu cầu quản lý từ tổng thể tới chi tiết. Ví dụ như phải phân tích đánh giá được cụ thể tình trạng, xu hướng, biểu hiện, các cảnh báo… cho từng lĩnh vực hoặc từng phạm vi đơn vị hành chính. 

Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh Nguyễn Nhân Chiến cho biết sau khi vận hành thử nghiệm, các đơn vị liên quan phối hợp thực hiện sao cho thật đầy đủ, nhuần nhuyễn, đáp ứng tốt nhu cầu quản lý của cơ quan quản lý nhà nước; đồng thời đảm bảo tiện ích tối đa cho người dân. Đây cũng là nhiệm vụ quan trọng trong mục tiêu xây dựng tỉnh Bắc Ninh trở thành thành phố trực thuộc trung ương.

Lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh điều hành thử công việc tại Trung tâm điều hành thành phố thông minh tỉnh. Ảnh: Đ.T

Lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh điều hành thử công việc tại Trung tâm điều hành thành phố thông minh tỉnh

Sau khi thử nghiệm điều hành công việc trên nền tảng thành phố thông minh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Nguyễn Tiến Nhường chia sẻ "mô hình Trung tâm điều hành thành phố thông minh tỉnh Bắc Ninh" được xây dựng với 6 lĩnh vực cốt lõi, đó là: Nền kinh tế thông minh; Cư dân thông minh; Quản trị thông minh; Dịch chuyển thông minh;  Môi trường thông minh; Cuộc sống thông minh. Đến nay, tỉnh đã triển khai được các dự án hợp phần chính của đề án.

Phần mềm Trung tâm điều hành thành phố thông minh cho tỉnh Bắc Ninh sẽ tiến hành chạy thử tới hết tháng 10.2019 và mục tiêu sẽ cung cấp tiện ích cho chính quyền tỉnh Bắc Ninh và người dân sử dụng vào tháng 11.2019. Trước thời gian đưa vào vận hành chính thức, Trung tâm điều hành thành phố thông minh Bắc Ninh sẽ tiếp tục cập nhật số liệu để đảm bảo đưa ra những kết quả đáp ứng tốt nhu cầu của người quản lý cũng như của người dân.  

© 2018 AICGROUP. All rights reserved